Předškoláček

Kurz je určen pro děti předškolního věku 5-6 let, kde se hravou formou připravíme na vstup do 1. třídy.
Každá hodina bude tematicky zaměřena na rozvoj určitých schopností a dovedností nezbytných pro rovnoměrný vývoj dítěte a jeho úspěšný vstup do 1.třídy.

Provázet kurzem budou 2 lektorky, které se postarají o individuální přístup k dětem a jejichž cílem je, aby si děti osvojily nové dovednosti, procvičily ty již nabyté, a hlavně si společný čas užily.

Hodina bude rozdělena na dva bloky, v prvním bloku se zaměříme na seznámení se s daným tématem a ve druhém bloku budou děti mít možnost si získané znalosti a dovednosti procvičit. Celá hodina bude prokládána různými hrami, procvičováním jemné a hrubé motoriky a aktivitami v kroužku.

Délka hodiny bude 45 min. a dalších 15 min. na volnou hru v herničce a rodičům na případné dotazy.

Scházet se budeme v Kašpárkovské herně vždy v úterý 16.00-17.00 hod.

Cena: 1200 Kč

Lektorky: Anna Heraltová a Katka Kubešová