Veselé cvičení s Kašpárkem

Lekce jsou tvořeny z několika částí – uvítání, říkanky, zpěv, cvičení pro rozvoj hrubé a jemné motoriky formou aktivit přiměřených věku dětí. Při cvičení se hraje na nástrojky, předvádí se říkanky, využívají se různé tradiční i netradiční cvičební pomůcky a opičí dráha…  Při těchto aktivitách se děti mohou správně a zdravě rozvíjet, něco nového se naučí a zvykají si na pobyt v dětském kolektivu.  Rodič je dětem oporou, průvodcem i spolupracovníkem, všechny aktivity jsou realizovány ve vzájemné kooperaci.

Kroužek je pololetní.

Cvičení se koná v zrcadlovém sále ZKC.

  • Koťátka (5 měsíců – 1 rok) – ÚT 9.00–9.45 hod  
  • Sluníčka (1 – 2 roky)  – PO, ST, ČT, PÁ 9.00–9.45 hod 
  • Žabičky (2 – 4 roky)   – PO, ST, ČT 10.00–11.00 hod 

Lektorky: Katka Sedláčková (PO, ČT, PÁ),  Iveta Novotná (ÚT), Jana Nezvalová (ST)