Udělejte si s dětmi vycházku plnou jarně velikonočních úkolů. Trasa začíná v parku za sochou TGM. Pokračuje kolem Žerotínovy školy dolů ke kolbišti a dále po nové stezce kolem školní zahrady směrem ke kostelu. Šipkovaná bude přístupná do 21.4. 2022. Přejeme hodně zábavy. 🙂 

Trasu se snažíme udržovat, ale občas nám někdo potrhá fáborky nebo rovnou i celý úkol. Seznam úkolů proto naleznete na konci tohoto článku.