Na kroužcích, cvičení i v herně se naráz nevyskytuje více než 20 osob starších 12 let současně. Proto mohou všechny naše aktivity probíhat bez omezení. Aktuální pravidla platná pro Rodinná centra naleznete zde.
Pro tvořivé dílny platí pravidlo max. 19 účastníků (osob starších 12 let).

Při pobytu v prostorách RC Kašpárkov prosíme o dodržování hygienických pravidel:

  • Při příchodu do prostor Kašpárkova si všechny děti i rodiče umyjí ruce mýdlem. Desinfekce je přístupná v sále i v herně.
  • Aktivit se mohou účastnit pouze zdravé děti a dospělí