Kašpárkov se i letos zapojí do kampaně Festival rodiny, který již 4. rokem pořádá organizace Síť pro rodinu.

Festival rodiny je celonárodní osvětovou kampaní, která podporuje prevenci zdravé a funkční rodiny a podněcuje ji ke společnému trávení volného času.

Kampaň upozorňuje na hodnotu rodiny, ale i na přínos práce Sítě pro rodinu, mateřských, rodinných a komunitních center a dalších organizací pracujících s rodinami, jakožto důležitých aktérů působících na poli prevence.

Během šesti týdnů ode Dne matek (letos 14. května) přes Den rodiny, Den dětí až po Den otců (letos 18. června) se konají akce, při kterých mohou rodiny společně a plnohodnotně prožít společné chvíle. 

A jak je to v České republice s rodinami?

Věděli jste, že:

  • Podíl rodin, kde žijí biologičtí rodiče a dítě (do dovršení věku 18 let dítěte) se odhaduje na 23%. Češka má v průměru 1,57 dítěte:-)
  • Každé 2. dítě se rodí mimo manželství, v roce 1993 to bylo každé 8. dítě.
  • Průměrný věk matky při narození 1. dítěte se zvýšil z 22,6  (v roce 1993) na 28,5 let.
  • Rodiček nad 40 let je oproti roku 1993 sedminásobně více.
  • Ženy s vyššími stupni vzdělání mají v průměru méně dětí, než ženy, které dosáhly základního či středního vzdělání bez maturity.
  • Česká populace skokově stárne, v roce 2020 na 100 dětí do 14 let připadlo 126 osob starších 65 let (v roce 1993 to bylo 67 starších 65 let na 100 dětí do 14 let).
  • Počet rozvodů klesá, ale je to tím, že klesá i počet sňatků.