Poděkování Rodinnému centru Kašpárkov

Chtěli bychom moc poděkovat členům Rodinného centra Kašpárkov, kteří pořádali v neděli 14. 12. 2014 předvánoční divadelní představení O dvanácti měsíčkách a výtěžek ze vstupného věnovali…

… našemu synovi Kubíkovi (5 let). Představení jsme se osobně s Kubíkem zúčastnili a moc se nám líbilo. Peněžitý dar v částce 3 700 Kč bude použit k úhradě měsíčního intenzivního rehabilitačního pobytu Klim-therapy v Klimkovicích, který je finančně velmi nákladný a nejsme schopni jej sami opakovaně hradit. Synovi tato intenzivní rehabilitace velmi pomáhá ke zpevnění ochablého svalstva, které má z důvodu podvyživování plodu ke konci těhotenství. Proto si pomoci velmi vážíme a jsme za ni moc vděčni.
Děkujeme
Jana a Regin Sedláčkovi