Poradna pro rodiče - zdarma

Organizace Aperio zajišťuje bezplatnou poradnu v oblasti:

  • Pracovní a rodinné právo – pracovní smlouvy, mateřská a rodičovská dovolená, výpověď, rozchod či rozvod, výživné, svěření dítěte do péče.
  • Sociální zabezpečení rodiny – dávky, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek.
  • Psychologické otázky – vztahy, výchovné problémy, závažná životní rozhodnutí.
  • Telefonická krizová pomoc – první pomoc pro rodiče v náročných situacích.

Potřeby žen-matek s chronickým duševním onemocněním v oblasti sdílené péče o dítě

Na katedře speciální pedagogiky, Pedagogické fakulty Karlovi univerzity probíhá výzkum zaměřený na potřeby žen-matek s chronickým duševním onemocněním v oblasti sdílené péče o dítě. Závěry výzkumu přispějí do oblasti informovaného rodičovství, zdravotní gramotnosti a sdílené péče o zdravý vývoj dětí znevýhodněných matek.
Pokud jste maminka pečují alespoň o jedno dítě do 7 let věku (žena s poruchou duševního zdraví nebo bez ní) můžete se zapojit vyplněním – anonymního dotazníku. Budete-li mít zájem o další, již honorovanou účast v šetření (rozhovor s výzkumnou asistentkou), zaškrtněte příslušné políčko v dotazníku a uveďte kontakt na sebe.

Za spolupráci děkují Mgr. Petra Hájková a Bc. Adéla Jůvová

SAMA, ALE SILNÁ - mentoringový program pro sólo rodiče

Hlavním cílem je podpora žen v jejich současné situaci, při hledání dalšího pracovního směřování i na cestě k lepšímu sladění práce a rodiny. Program je zdarma a je realizovaný pod hlavičkou Aperia v prostorách RC Heřmánek v Olomouci (ale účastnicemi jsou ženy z celé Moravy i Čech), a s laskavým vedením Petry Tenglerové a Hanky Klicperové. 

Bližší informace zde.