Besedy na zajímavá témata. Vše on-line 🙂

3.6. 14:00 – 19:00: Pokračovací seminář o respektující komunikaci a výchově 

Lektorovat budou manželé Tatjana a Pavel Kopřivovi, psychologové, rodiče pěti dětí a spolutvůrci přístupu a knihy Respektovat a být respektován. Setkání je určeno pro absolventy základních kurzů R+R. Na setkání se budeme věnovat tématu svobody a zodpovědnosti při výchově, sdílení zkušeností, vzájemné podpoře a procvičování komunikace v konkrétních situacích, které přinesou účastníci. Pokud by seminář nemohl proběhnout na živo, bude jeho konání posunuto na příznivější dobu. Více: událost na FB a přihláška. Organizuje CPR Hodonín.

7.6. 9:00 – 11:00: Seminář Hranice a svoboda u dětí 

Jak chápeme svobodu u dětí? Kdy se dítě stává funkčně nezávislé a jak se u dítěte rozvíjí vůle a sebedisciplína? Dospěláci musí nastavit určitá pravidla a hranice, díky kterým se dítě cítí bezpečně. Jaká to jsou? Jaký je rozdíl mezi hranicí a zákazem? Rady pro dospěláka, jak být pro ně bezpečným útočištěm a jak umožnit dítěti zažívat důsledky jeho rozhodnutí. Lektoruje Ing. Lenka Krystková (ředitelka MC Cvrček v Plzni, lektorka kojeneckého a batolecího cvičení, montessori pedagog a matka dvou dětí. Přihlásit se na něj můžete do 6. 6. Organizuje Síť pro rodinu. Seminář je ZDARMA

7. 6. 17:00 – 19:00: Konstruktivní výměna názorů nebo nebezpečná manipulace?

Rozdíly přiblíží Antonín Křoustek z Bílého kruhu bezpečí. Jak poznat znaky domácího násilí, jak mu předcházet a jak se mu bránit, pokud již vznikne. Příklady dobré spolupráce se Sítí pro rodinu v Kraji Vysočina a další možná pomoc ze strany BKB (využití bezplatné nonstop Linky pomoci pro oběti kriminality a domácího násilí, zprostředkování poskytnutí peněžité pomoci od státu, …). Přihlášení prostřednictvím online formuláře do 6. 6. 2021 Seminář je ZDARMA