Kroužky 2. pololetí budou pokračovat od úterý 6.4.2021 dle harmonogramu.

Prozatím nebude otevřena volná herna a cvičení v tělocvičně.

V případě příznivého počasí bude pro veřejnost otevřena Kašpárkovská zahrada. Informace budou vždy na FB Kašpárkova.

Hygienická pravidla

Na kroužcích prosíme o dodržování hygienických pravidel:

  • Probíhajících aktivit se mohou účastnit pouze osoby bez vykazujících známek infekčního onemocnění (vč. ztráty chuti a čichu), a které nejsou v nařízené karanténě nebo nežijí ve společné domácnosti s jinou osobou v nařízené karanténě
  • Je povinné používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének = respirátor nebo nanorouška
  • Povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) v rámci vnitřních prostor nemají děti do dvou let věku
  • Povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) v rámci vnitřních prostor mají děti od 2 do 15 let věku (není povinný respirátor – viz. specifikace výše, ale je dostačující jiný druh ochranného prostředku dýchacích cest – např. plátěná rouška, chirurgická rouška, nanorouška)

Podmínky otevření RC Kašpárkov z.s.

 Naše aktivity se mohou konat s ohledem na aktuálně platná Usnesení Vlády ČR č.298 a č.299 a aktuálně platné Mimořádné opatření MZ ČR

 Odůvodnění:
  • naše prostory nejsou “veřejně přístupným místem” (např. náměstí, ulice, chodníky, parky…), proto se na naše aktivity nevztahuje aktuální omezení pohybu osob v rámci VPM do počtu 2 osob. 
  • RC Kašpárkov z.s. spadá do výjimky organizací, kterým je povolen výkon jejich činnosti, jelikož realizují činnost, která není živností podle živnostenského zákona
  • neposkytujeme služby osobám ve věku 6 – 18 let, které jsou v tomto období zakázány
  • cesta, kterou k nám absolvujete, spadá do výjimky “cesty za účelem poskytnutí služby” + “zajištění péče o dítě” 
  • cesta, kterou absolvujete od nás spadá do výjimky “cesty zpět do místa svého bydliště”